ЗМІСТ САЙТУ

КНИГИ


Костенко А., Нестеренко О. Чорнобаївка: вчора, сьогодні, завтра (до 235-ї річниці заснування села) / Антон Костенко, Ольга Нестеренко. – Херсон-Чорнобаївка, 2017. – 92 с.
[ завантажити PDFAcademia ]

Kостенко А. Виктор Гошкевич и его мир: семья, окружение, древности / Антон Костенко, Анастасия Шевченко. – Херсон, 2017. – 116 с.
[ читати on-line, завантажити PDFAcademia ]

Костенко А., Абікулова М. Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890-1963 рр.) / Антон Костенко, Марина Абікулова. – Херсон: Сектор археології відділу науково-фондової роботи Херсонського обласного краєзнавчого музею, 2016. – 172 с.
[ завантажити PDFAcademia ]

Костенко А. Раритети античної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею / Антон Костенко. – Херсон: Гілея, 2015. – 36 с.
[ Academia ]НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙКостенко А. Митрополит Іван Кедровський на «війні московських попів в Америці»Антон Костенко //  Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції (14-15 вересня 2018 р.). – Каховка-Херсон: Гілея, 2018. – С. 175-178.
читати on-line, завантажити PDFAcademia ]

Костенко А. Ізраїль Ратнер і його внесок у дослідження античних пам'яток Південної України / Антон Костенко // Матеріали ІІ Міжнародної археологічної конференції "Ольвійський форум" пам'яті В. В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії). – Миколаїв, 2018. – С. 17-20.
[ читати on-line, завантажити PDFAcademia ]

Костенко А. Георгій Скадовський та його роль у розбудові Археологічного музею Віктора Гошкевича / Антон Костенко // Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції з міжнародною участю (14-15 вересня 2017 р.) / упорядник М. В. Гончар. – Каховка-Херсон: Гілея, 2017. – С. 172-174.
[ читати on-lineзавантажити PDFAcademia ]

Костенко А., Мовшович С. Херсонська музейна юдаїка: лапідарні пам’ятки / Антон Костенко, Сергій Мовшович // Міграції в історії і етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання / За редакцією В. Г. Кушніра. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 223-233.
[ доступ відсутній ]

Костенко А., Шевченко А. "Одного роду, але не одного з тобою класу": сприйняття жовтневого перевороту родом Гошкевичів / Антон Костенко, Анастасія Шевченко // Краєзнавство. – 2017. – № 1-2 (98-99). – С. 62-72.
[ читати on-lineзавантажити PDFАcademia ]

Костенко А., Мовшович С. Херсонська музейна юдаїка: лапідарні пам’ятки / Антон Костенко, Сергій Мовшович // Scriptorium Nostrum. – 2017. – № 8. – С. 453-462.
[ завантажити PDFAcademia ]

Костенко A. Дослідження Віктором Гошкевичем археологічних пам'яток Чорнобаївки / Антон Костенко // Таврійські історичні наукові читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 січня 2017 р. – К.: Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2017. – С. 101-105.
[ читати on-lineзавантажити PDFAcademia ]

Костенко А. Георгій Скадовський та Археологічний музей Віктора Гошкевича: дружня підтримка та наукова співпраця / Антон Костенко // Культурна спадщина родини Скадовських. Збірка наукових повідомлень міжрегіональної наукової конференції "Внесок родини Скадовських у розвиток української та світової культури, науки, духовності" (до 170-річчя М. Л. Скадовського). – Херсон: ПП "Волох", 2016. – С. 69-81.
[ доступ відсутній ]

Костенко А. «Утерянная коллекция» Ивана Суручана в Херсонском областном краеведческом музее / Антон Костенко // Tyragetia. – 2016 (Issue Year: X). – № 1. – С. 345-356.
[ завантажити PDFАcademia ]

Костенко А. Антична колекція І. К. Суручана в археологічних фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею
 / Антон Костенко // Емінак. – 2016. – № 4(16). – С. 313-319.
[ читати on-lineзавантажити PDFАcademia ]

Костенко А. Посилка "Кембридж – Херсон" або Про наукові контакти Еліса Міннза та Віктора Гошкевича / Антон Костенко // Scriptorium Nostrum. – 2016. – № 3(6). – С. 7-24.
[ читати on-lineзавантажити PDF ]

Костенко А., Шевченко A. І. В. Фабриціус (1882-1966 рр.): археолог та музеєзнавець  / Антон Костенко, Анастасія Шевченко // Археологія. – 2016. – № 2. – С. 122-133.
[ читати on-lineзавантажити PDF ]

Костенко А. Богослов, педагог і археолог в радянській музейній системі: забута доля Георгія Крисіна / Антон Костенко // Scriptorium Nostrum. – 2016. – № 1. – С. 44-58.
[ читати on-line, завантажити PDF , Academia]

Костенко А. Научное комплектование археологических фондов Херсонского музея: штрихи к интеллектуальной биографии В. И. Гошкевича Антон Костенко // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. – 2016. – № 1 (94). – С. 24-29.
[ завантажити PDF ]

Костенко А. Залучення учнівської молоді до музейної археології: мета, реалізація, здобутки (херсонський досвід) Антон Костенко // Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 26-27 лютого 2016 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 26-31.
читати on-lineзавантажити PDF ]

Костенко А. Вчитель, археолог, музейник: пунктир життя Георгія Петровича Крисіна Антон Костенко // Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 19-20 лютого 2016 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2016. – 112 с.
[ доступ відсутній ]

Костенко А. «Гашкевичі», а не «Гошкевичі»: білоруська гілка відомого українського роду Антон Костенко // «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – C. 12-15.
читати on-lineзавантажити PDF ]

Костенко А., Абікулова М. Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам'ятки / Антон Костенко, Марина Абікулова // Scriptorium Nostrum. – 2015. – № 3. – С. 153-170.
[ читати on-line, завантажити PDF ]

Костенко А. Херсонський Археологічний музей як південноукраїнський центр тяжіння скандинавських дослідників (1910-1928 рр.) Антон Костенко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2015. – Вип. 19. – С. 419-425.
читати on-lineзавантажити PDF ]

Костенко А. Херсонский Археологический музей и западноевропейские археологи (1910-1928 гг.): опыт международной научной коммуникации Антон Костенко // Modern Science – Moderní věda. – 2015. – № 5. – С. 71-77.
завантажити PDF ]

Костенко А. Лапідарні пам’ятки доби енеоліту-бронзи в фондах археології Херсонського краєзнавчого музею Антон Костенко // Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток первісного мистецтва півдня Європи (кам’яний вік – епоха бронзи)». – Запоріжжя: Дике поле, 2015. – С. 48-55.
[ завантажити PDF ]

Костенко А. Рунічний камінь з гори Опук як візуальне джерело з історії Східної Європи Антон Костенко // Наш Крим – Our Crimea – Bizim Qirimimiz. – 2015. – Вип. 1. – С. 46-53.
[ завантажити PDF ]

Костенко А. Європейські археологи у Херсонському музеї: до історії наукових і дружніх контактів Віктора Гошкевича та Ірини Фабриціус Антон Костенко // Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 25-26 вересня 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 44-49.
[ доступ відсутній ]

Костенко А. Археологічні фонди херсонських музеїв до завершення ІІ Світової війни: історіографічний нарис Антон Костенко // П’яті Зарембівські читання. Матеріали П’ятих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», присвячених 100-річчю від дня народження академіка П. Т. Тронька (м. Київ, 15 квітня 2015 р.). – К.: Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2015. – С. 169-176.
завантажити PDF ]

Костенко А. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету Антон Костенко // Питання історії науки і техніки. – 2015. – № 2. – С. 48-55.
[ доступ відсутній ]

Костенко А. Херсонский Археологический музей и его «семейная история»: семья как сеть научных коммуникаций в музейном деле Антон Костенко // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў. – Магілёў: МДУХ, 2015. – С. 59-65.
[ завантажити PDF ]

Костенко А. Археологічний музей В. І. Гошкевича (1890-1898 рр.) Антон Костенко // Археологія. – 2015. – № 2. – С. 137-147.
читати on-lineзавантажити PDF ]

Костенко А. Ісламські лапідарні пам’ятки XVI-XIХ ст. в фондах археології Херсонського краєзнавчого музею Антон Костенко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2015. – № 24. – С. 561-567.
[ завантажити PDF ]

Костенко А. Етапи розвитку лапідарної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею Антон Костенко // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – № 3-4 (57-58). – С. 190-195.
читати on-lineзавантажити PDF ]

Костенко А. «Малюнок, народжений світлом»: нарис соціокультурної історії фото Антон Костенко // Перспективи розвитку сучасної науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 98-101.
[ доступ відсутній ]

Костенко А. Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище Антон Костенко // Праці Центру пам’яткознавства. – 2014. – № 26. – С. 187-199.
завантажити PDF ]

Костенко А. «Візуальний поворот» та фотоджерела: історіографічні нотатки Антон Костенко // Актуальні проблеми сучасної науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 90-93.
[ доступ відсутній ]НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇАнтон Костенко: Османське козацьке військо | на site.uaДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ


Українська англіканська літургія | текст Максима Хаврюка

Популярні публікації